ഹേയ് ജൂഡ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

trialers

ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നിവിൻ പോളിയും തൃഷയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഹേയ് ജൂഡ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *