ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നിവിൻ പോളിയും തൃഷയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഹേയ് ജൂഡ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി ..

film news movies

ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നിവിൻ പോളിയും തൃഷയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഹേയ് ജൂഡ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *